Artikelen van hobbendonk

Bestemmingsplanprocedure

Op dit moment loopt er een beroep in de bestemmingsplanprocedure. Het verloop daarvan moeten we afwachten. Daarom is het op dit moment nog niet mogelijk een tijdspad voor het project uit te geven. Wij hopen iedereen daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te kunnen brengen.

Sloopwerkzaamheden afgerond

De diverse sloopwerkzaamheden zijn inmiddels volledig afgerond. Vooruitlopend op de volledige herstelwerkzaamheden is op de monumentale opstallen een nooddak aangebracht. De komende weken zal het gehele terrein verder worden opgeschoond.

Aanvang sloop

Recentelijk is een aanvang gemaakt met het slopen van de niet monumentale gebouwen. Daarnaast zal een aanvang worden genomen met het herstellen van de brandschade in het monument en haar bijgebouw. Op korte termijn verwachten wij meer ontwikkelingen te kunnen melden.

Aanvang sloop van opstallen

Recentelijk is een aanvang gemaakt met het slopen van de oude en niet meer benodigde opstallen. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting enkele weken in beslag nemen. Het gebouw dat blijft staan vormt een onderdeel van het nieuwe plan en zal worden ingevuld met ruime, moderne woonresidenties. De buitenzijde zal volledig in oude luister worden hersteld […]

Status bestemmingsplanprocedure

Helaas is er de afgelopen periode wederom vertraging geweest in de voorbereidingen ten aanzien van de bestemmingswijziging. De laatste weken echter, zijn er zeer goede en belangrijke vorderingen gemaakt. Wij gaan ervan uit dat het nieuwe bestemmingsplan, uiterlijk dit 2e kwartaal 2017, door de gemeente ter inzage zal worden gelegd. De nieuwe prognose is nu […]

Redactioneel artikel Brabants Centrum

Afgelopen donderdag, 19 januari, verscheen in het Brabants Centrum een publicatie over project Hobbendonk. Sinds deze publicatie regent het reacties op Facebook. Als trending topic was het op 23 januari al ruim 5.300 keer gelezen. Hieruit blijkt wederom de grote belangstelling vanuit de Boxtelse gemeenschap voor dit mooie project. Lees het volledige artikel hier

Gemeentelijke procedure

Helaas hebben de voorbereidingen voor de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure de afgelopen periode vertraging opgelopen. De verwachting is nu dat het nieuwe bestemmingsplan het 3de kwartaal 2016 ter inzage zal worden gelegd. Als gevolg hiervan schuiven de verschillende termijnen voor wat betreft verkoop en oplevering iets naar voren. De nieuwe prognose is een start van de verkoop […]

Start voorbereiding

Als voorbereiding op het geschikt maken van het terrein voor woningbouw worden er de komende weken diverse werkzaamheden uitgevoerd. De daken worden gerenoveerd en voorzien van nieuw dakbeschot. Tevens wordt de bodem in gereedheid gebracht.

Aankonding sloopwerkzaamheden

De sloopwerkzaamheden met betrekking tot de oude bebouwing, welke zich nog aan de voor- en achterzijde van de witte villa van ‘Joris Meubelen’ bevindt, worden op korte termijn uitgevoerd. Het pand is deels een gemeentelijk monument en valt onder de noemer industrieel erfgoed. Het oudste gedeelte stamt uit 1880, toentertijd werd het gebouw gebruikt als […]