3D_Eindhovenseweg - boxtel dal V4 filter (3)

Gemeentelijke procedure

Helaas hebben de voorbereidingen voor de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure de afgelopen periode vertraging opgelopen.
De verwachting is nu dat het nieuwe bestemmingsplan het 3de kwartaal 2016 ter inzage zal worden gelegd.

Als gevolg hiervan schuiven de verschillende termijnen voor wat betreft verkoop en oplevering iets naar voren.
De nieuwe prognose is een start van de verkoop eerste kwartaal 2017 en een bouwkundige oplevering per vierde kwartaal 2017.