hobbendonk impressie 1

Sloopwerkzaamheden afgerond

De diverse sloopwerkzaamheden zijn inmiddels volledig afgerond.
Vooruitlopend op de volledige herstelwerkzaamheden is op de monumentale opstallen een nooddak aangebracht.
De komende weken zal het gehele terrein verder worden opgeschoond.